ìåâå ãâðéä á'


התנדבות קהילתית שנייה - בעמותת "שכן טוב" בטבריה - התקיימה בערב חמישי 12.12. כל הכבוד למתנדבים מקהילת דגניה ב' על רוח ההתנדבות בערב קר וחורפי

שנת ה-100 לדגניה ב (02/01/2020 08:18)

תמונות מצורפות להודעה זו: