ìåâå ãâðéä á'


רכישת מנוי לבריכה - 2020 - נא להזדרז ולהרשם עוד היום!

קהילת דגניה ב (24/05/2020 09:01)

בריכת השחייה לקראת פתיחת העונה – עד כה נרכשו -50% ממכסת המינויים הנדרשת כדי לפתוח את ענות הרחצה ב-1/6. הנכם מתבקשים להזדרז ולהרשם עד יום ראשון 24.5 בשעה 17:00 אצל שריי בהנהח"ש

 04-6755607. (אחרי השעה 15:00 – סמדר -6755707)/ מייל saray@degania-b.org.il

 

שחיית הבוקר  -תתאפשר העונה פעמיים בשבוע בין השעות 8-9. על הימים הקבועים לכך תצא הודעה בהמשך.

 

תושבי ההרחבה ותושבי דגניה ב'-יקבלו, גם הם, כרטיסייה של- 10 כניסות חינם, במעמד רכישת המנוי.

 

מי שמעוניין לרכוש כרטיסיות נוספות – מחירן -300 ₪ (10 כניסות)

כרטיסיות משנת 2019- יכובדו (הכרטיסיות תקפות לשנתיים)

 

מחירי מנוי:

 

 

תושבים כולל הרחבה

חברים

רב סב

במב"חים

בני קיבוץ תושבים בדגניה ב'

חברים בעצמאות כלכלית

מנוי משפחתי

1500

1050

1770

 

1350

1050

מנוי זוגי

1090

760

1480

550

980

760

מנוי יחיד

590

410

1130

290

530

410

+ כרטיסיה

 

+ כרטיסיה

+ כרטיסיה

 

+ כרטיסיה

 

+ כרטיסיה

+ כרטיסיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ כרטיסיה: כולל 10 כרטיסים.

כרטיסים ללא  מינוי:

45 ₪ מבוגר

35 ₪ ילד עד גיל 12

 

 

שמרו על שתייה מרובה והמנעו משהייה בחוץ ככל האפשר,

 

חום קל,

אשר צימרמן

מסמכים מצורפים להודעה זו: