ìåâå ãâðéä á'


בשעה טובה! היום, יום ב׳, 19.7, ״החצר״ יפתח לקניות בשעה 09:00 בבוקר

קהילת דגניה ב | עדכון אחרון:  19/07/2021 08:45

נא להקפיד ולהגיע לא לפני 09:00 בבוקר.

הסככה הקרובה לדלת הכניסה מיועדת לקלנועיות. מפוזרים ברחבי הגן ובקיר המערבי של החנות מעמדי אפניים.

מוזמנים להינות, לקנות ולהתחדש!