ìåâå ãâðéä á'


בהמשך לעדכון על מקרה הידבקות בקורונה בשופרסל טבריה:

(27/03/2020 04:03)

קהילת דגניה ב' היקרה.

אבקש מכל מי שהיה בשופרסל בטבריה במהלך השבוע שעבר (ראו הודעה קודמת ששלחנו ביום ג'), לפנות מיד ללשכת הבריאות (04-6710300. כל מי שעונה שם מוסמך לספק תשובה), ובמידה ויונחה להיכנס לבידוד לעדכן אותי מיידית בטלפון 053-7227007. בנוסף, אבקש ממי שנמצא בבידוד להקפיד על נהלי הבידוד. לא נעבור לסדר היום על הפרות בידוד וסיכון בריאות התושבים.

רק בשיתוף פעולה, סולידריות והתחשבות באחר נשמור על בריאות חברי הקהילה.

שנהיה בריאים, זיו.