ìåâå ãâðéä á'


עדכון מצוות קורונה 20.1.

צחי | עדכון אחרון:  21/01/2022 08:28
הנחיות

שלום.

ג'אז טיילור ונעמה ברקן נמצאו חיוביות לקורונה. מאחלים להן ולכל המאומתים החלמה מלאה וחזרה מהירה לשגרה.

כל מי שבאו עימן במגע בשבוע האחרון מתבקשים לפעול בהתאם להנחיות המצורפות.

מי שמקבל תשובה חיובית בבדיקה מתבקש ליידע את זיו.

מי שצריך עזרה בהבנת ההנחיות, מוזמן גם לפנות לזיו.

בריאות לכולם,

צוות קורונה.