ìåâå ãâðéä á'


*איסור הדלקת מדורות בל"ג בעומר*

צחי | עדכון אחרון:  28/04/2021 09:08

לקראת ל"ג בעומר ובשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות, הרשות הארצית לכבאות והצלה אוסרת על הדלקת מדורות מיום שלישי, 27.4.2021 בשעה 8:00 בבוקר, עד ליום ראשון, 2.5.2021 בשעה 20:00 בערב.

האיסור תקף גם להבערת אש בשטחים פתוחים. עם זאת ניתן להדליק אש במתקן ייעודי להכנת אוכל (מנגל) במקומות המאושרים לכך.

האיסור על הדלקת מדורות חל על כל רחבי הארץ, למעט האזורים הבאים:

● האזור שמדרום לקו הגיאוגרפי של כביש 25 (כביש נחל עוז- צומת הערבה).

● באזורים שהוכשרו למטרת הדלקת מדורות והבערת אש בשטח פתוח על ידי הרשויות המקומיות וקיבלו אישור מיוחד של הרשות הארצית לכבאות והצלה.

● באתר מירון ייקבעו תנאים מיוחדים בהמשך. 

 

למידע אודות האופן שבו נגרמות שריפות ומה משפיע על עוצמתן. https://www.oref.org.il/12499-16634-he/Pakar.aspx