ìåâå ãâðéä á'


עדכון מדובר המועצה:

צחי (14/07/2020 00:09)

חברות וחברים יקרים,

אנו ממשיכים לעדכן אתכם בזמן אמיתי על האירועים במרחב המועצה. 

הערב (שני 13.7) התקבלה הודעה ממשרד הבריאות, כי אחת מתלמידות שכבה י״ב בבית ירח אובחנה כחולה בקורונה. התלמידה לא חשה בטוב ונכנסה לבידוד ביום ד' 8.7. 

בדיקת משרד הבריאות העלתה, כי הנערה השתתפה במסיבת שכבה י״ב שנערכה בתאריך ה-5 ביולי במועדון 'הדוריס' בקיבוץ אפיקים; וביום ג' ה-7 ביולי, במסיבה במתכונת מצומצמת יותר בבית ירח.

לאור זאת, הורתה הנהלת המחוז במשרד הבריאות לכל משתתפי המסיבות, באפיקים ובבית ירח, להיכנס לבידוד.

אגף החינוך במועצה והנהלת בית ירח דאגו, כי הורי התלמידים יעודכנו בכל פרטי האירוע ובנוגע לחובת ילדיהם להיכנס לבידוד.

תושבים יקרים,

האירוע ממחיש לכולנו את חשיבותן של ההנחיות המחייבות של משרד הבריאות ואת המחיר הכבד שאנו עלולים לשלם כאשר יש מי שאינם מקפידים עליהן.

אנו שבים ומבקשים - אנא הישמעו להנחיות המחייבות; שימרו על ריחוק חברתי והקפידו לעטות מסכה. כך נשמור כולנו על בריאותנו ועל בריאות היקרים לנו.  

בכל שאלה - ניתן להתקשר למנהלת יחידת הבריאות במועצה זהר יחיאלי, או ללשכת הבריאות 04-6710300.

עמי כברי, דובר המועצה