ìåâå ãâðéä á'


שימו לב! עדכון נוסף בענייני קורונה מצוות קורונה ומדובר המועצה:

צחי (13/07/2020 14:34)

קהילת דגניה ב'-

עדכון נוסף בענייני קורונה:

ענבל אבנר נבדקה לקורונה וקיבלה תוצאה חיובית. היא בבידוד בביתה, עם בן זוגה, כבר מיום רביעי 8.7.2020 ומרגישה טוב. כל מי שבאו עימה במגע ישיר בשבוע שלפני יום רביעי 8.7, מתבקשים להכנס מיידית לבידוד ולידע את זיו: 053-7227007.

תושב נוסף מדגניה ב', שביקש שלא ינקבו בשמו, נמצא גם הוא חיובי. מצוי בבידוד מיום רביעי. מי שבאו עימו במגע ישיר שבוע קודם לכן, יקבלו הודעה אישית להכנס לבידוד.

אנחנו בקשר עם הגורמים הרלוונטיים ונעדכן בהמשך. נאחל לחולים החלמה מהירה ובריאות.

כמו כן, אנחנו נערכים להתנהלות מותאמת בדגניה ב' ובפרט בכל הנוגע לאוכלוסיה בסיכון – לאפשר למי שמעוניין להשאר בביתו אספקת שירותים נדרשים. נעדכן בפרטים עד מחר בבוקר.

בינתיים, כרגיל, שמרו על עצמכם ועל סובבכם ונהגו בהתאם להנחיות.

צוות קורונה.

***************************************************************

עדכון מדובר המועצה:

תושבים יקרים,
אנו מעדכנים כי תושבת עמק הירדן שעברה בדיקת קורונה – אומתה כנשאית של הנגיף ללא תסמינים.
ביום ד' 8.7 בין השעות 16:00 ל-19:00 יצאה אותה אשה לקניות  בסופרמרקט אלונית בצמח.
מי ששהו בסניף באותו יום ובאותן שעות, מתבקשים להתקשר ללשכת הבריאות 04-6710300 או למוקד 5400* על מנת לקבל הנחיות כיצד לנהוג.
אנא הקפידו על קיום ההנחיות ובכך תשמרו על בריאותכם ועל בריאות היקרים לכם.
*דובר המועצה, עמי כברי*