ìåâå ãâðéä á'

טלפונים וקבלת קהל במוסדות נותני שירות - דגניה ב'

הנהלה ומזכירות

איש קשר שעות פעילות / קבלת קהל טלפון דוא"ל
נועה צפתי-פראג א'-ה' 08:00-16:00

טלפון: 04-6755611

נייד: 054-7731936

פקס: 04-6755770

Maz-deg@degania-b.org.il
מנהל קהילה - אשר צימרמן  

טלפון: 04-6755930

נייד: 050-6687303 

 mkehila@degania-b.org.il
יו"ר הקיבוץ - רוני קינן ימים ב', ד'

טלפון: 04-6755910

נייד: 050-8652388

roni@degania-b.org.il
יו"ר ועד ההנהלה אגודה קהילתית - ניר אלפרט   נייד: 052-2851331   

 

 

בניין ותשתיות

איש קשר שעות פעילות טלפון דוא"ל

טלי לובין,

שלמה רוטמן

 

משרד: 04-6755981

פקס: 04-6755866

שלמה: 054-7731981

tashtiot@degania-b.org.il

 

בריכה

איש קשר שעות פעילות טלפון דוא"ל
פיליפ   050-2031001  

 

בית דפוס

איש קשר שעות פעילות טלפון דוא"ל
איילין טרומן א'-ה' 07:45-16:30
משרד: 04-6755943
נייד: 054-7731716
 ddeganiab@gmail.com
 

 

דואר

איש קשר שעות פעילות טלפון
תרצה יגר

א', ב', ג', ד': 08:30-09:45

ב', ד': 15:00-16:00

ה': 10:15-

ו': 09:30-10:00

054-7731836

 

השכרת דירות

איש קשר שעות פעילות טלפון דוא"ל
נעמה היינמן  

משרד: 04-6755845

נייד: 054-7731714

naamah1976@gmail.com
 

 

הנהלת חשבונות

איש קשר שעות פעילות טלפון דוא"ל

סמדר אברהם /

שריי כראדי

א'-ה' 08:00-16:00

משרד: 04-6755607

04-6755707

 

 saray@degania-b.org.il

smadar@degania-b.org.il

 

כלבו -04-6755909

ימים שעות
א',ג',ה' 07:00-13:00 , 16:30-19:00
ב', ד' 07:00-13:00 , 17:00-19:00
ו' 08:00-14:00

 

מגזר הבגד

זריקת כביסה מלוכלכת קבלת כביסה נקייה
כל שעות היממה

א'-ה'  7:00-8:00 , 11:00-15:00

ו' 10:00-14:00

אחה"צ -  ד' 17:00-19:00

טלפונים:

איש קשר טלפון
רני שרת - מנהל 054-7731677
דליה זיו  054-7731859
"מחסן בגדים" 04-6755670
 

מרכולית-04-6755929

ימים שעות
א'-ה'  07:00-19:00 
ו' 07:00-14:00