ìåâå ãâðéä á'


תודה לכל מי שהזמין ולכל מי שעזר בהכנה, רישום, אריזה, משלוחים בערב הפיצה שהיה אתמול בחד"א. ***היכונו לערב המבורגר וצ'יפס בשלישי הבא (31.3)*** הנחיות לגבי ההזמנה תצאנה סמוך למועד.

(31/03/2020 20:49)
הורדה (4)