ìåâå ãâðéä á'


דגשים בהמשך לעדכון מצח"י:

מגזר המזון (14/07/2020 08:51)
  • אנו ממליצים לאוכלוסיה המבוגרת להשמר ביתר שאת בתקופה זו, לרבות בידוד מרצון. להם ולנמנים על קבוצות הסיכון – אנחנו נערכים לאפשר קבלת שירותים חיוניים מהבוקר (יום ג' 14.7) באופן הבא:

  • ניתן יהיה לבצע הזמנות מהכלבו ומהמרכולית, מהמכבסה ומחדר האוכל בין השעות 9:00-10:00 בלבד, במספרי הטלפון: .054-7732056, 054-7732058.
  • משלוחים יבוצעו בין השעות 11:00 ל- 13:00.
  • אנחנו מבקשים להדגיש שהשירות הזה מיועד למי שבאמת חוששים ולא מתכוונים לצאת מהבית כלל.

  •  

  • חדר האוכל פועל כרגיל, כאשר לכל אוכלוסיה מוקצות שעות ואיזורי ישיבה נפרדים – אנא הישמעו להנחיות צוות חדר האוכל בנושא. עד השעה 13:00 למבוגרים בלבד.
  • כלבו ומרכולית – פועלים כרגיל. בין 7:00 ל- 11:00 למבוגרים בלבד.