ìåâå ãâðéä á'


אסתר קיזל ז"ל:

(12/01/2020 23:59)

אסתר נפטרה היום, וסיפור חייה מקביל לסיפור התקומה של המדינה.

צברית, ילידת ת"א, בת של מרים וישראל רוטנברג. 

אחיה -חיים רוטנברג, היה החלל הצעיר ביותר שנפל על הגנת הדגניות במלחמת יום העצמאות. בן 17 היה בנופלו.

חיים רוטנברג ואימו- מרים קבורים בדגניה ב'. 

אמי- אסתר-הבכורה-שירתה בפלמ"ח בחטיבת הראל כלוחמת בכניסות לירושלים. היא סיפרה כי אביה דאג תמיד לה יותר מאשר לאחיה שהיה בהכשרה בקיבוץ לוחמי הגיטאות.

את הבשורה המרה על נפילת אחיה, קיבלה בשטח. אביה- נפטר לאחר כשנה מצער על אובדן הבן הצעיר.

אסתר, הייתה ציונית ללא מרכאות. אשה מלאת אנרגיה, חום ונתינה לזולת. 

היא הקימה משפחה, עבדה שנים רבות בקופ"ח של ההסתדרות והתנדבה במקומות שונים.

אשה מלאת חיות ותקווה, שתמיד העריצה את ההתיישבות החלוצית בקיבוץ, והטמיעה במשפחה אהבה זאת ואת המורשת כערך מרכזי בחיינו.

אסתר עוד הגיעה לאזכרה ביום הזיכרון האחרון.

יהי זכרה ברוך.

ישראלה אורנשטיין