ìåâå ãâðéä á'


לקראת עלון פברואר 2022:

| עדכון אחרון:  20/01/2022 09:02

קהילה יקרה,

הנושא של עלון חודש פברואר הוא ‘אדמה׳. בהקשר זה, וכמובן לכבוד ט״ו בשבט תופיע בעלון כתבה על הגינות המשפחות בדגניה הירוקה והפורחת.

מבקשים מכל משפחה שמטפחת גינה ורוצה להשתתף, לשלוח אלינו תמונה של הגינה עם משפט שמאפיין/מתאר אותה.

בבקשה לשלוח למייל של שירן זהרוני Shiran.Zaharoni@gmail.com

תודה מראש על שיתוף הפעולה 🌸🌿🌾