ìåâå ãâðéä á'


הדגניות חוגגות עם מיקי גבריאלוב - לוגו וסלוגן:

תרבות | עדכון אחרון:  03/07/2022 08:56

לקהילת דגניה ב',

בהמשך להודעתנו הקודמת בנושא הדגניות חוגגות עם מיקי גבריאלוב אנחנו מעוניינים לייצר לוגו וסלוגן לאירוע (דוגמא: 'הדגניות חוגגות' או 'חי בדגניה') שילוו אותנו לאורך שנים ויתאימו לערב הזה, אך גם לערבי השירה עם אמנים אחרים בעתיד.

לצורך כך נשמח לקבל עד 15.7 רעיונות נפרדים לשניהם. 

הלוגו והסלוגן המנצחים ייבחרו על ידי ציבור שתי הדגניות.

יאללה, קדימה, רעיונות...

נא להעביר למייל: tikshoret.d.b@gmail.com 

או לוואטסאפ: 054-7747565 (אנה)