ìåâå ãâðéä á'


מאבק הרבש"צים מול משרד הביטחון ממשיך

בטחון (14/01/2020 08:48)

בוקר טוב,

מאבק הרבש"צים מול משרד הביטחון ממשיך, בעקבות זלזלול פקידי המשרד בבית הדין לעבודה בכך שלא הופיעו לדיונים ולא מיישמים את ההחלטה לשבת מיידית לדבר עם ועד הרבש"צים וההסתדרות הלאומית המלווה את המאבק.

בתקופה הקרובה יתבצעו מספר מהלכים, אומנם לא כולם באופן ישיר יורגשו ע"י התושבים אך בסוף מדובר בהשבתה כללית.

אבקש את סבלנותכם גם אם, לצערינו, נגיע למצב זה ולכבד את צעדינו.

שנדע ימים שקטים יותר ועשיה פוריה, יניב.

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: