ìåâå ãâðéä á'

שמואל ויגדור 

י"א באייר תש"ח
20/05/1948 -

נולד ברומניה בשנת 1928

בשלהי שנת 1947, העפיל באוניה "מורדי הגטאות" וגורש לקפריסין.

הגיע לישראל אחרי הכרת האו"ם במדינת ישראל.

מצא את מקומו בקיבוץ מעגן.

שמואל, שירת בפלוגת העמקים של עמק-הירדן.

עם פרוץ הקרבות במלחמת השחרור בעמק-הירדן נשלח שמואל עם כוח התגבורת לעזרת הלוחמים בדגניה ב'.

בקרב על דגניה ב' נפל חלל ביום ט' באייר תש"ח (18.5.1948) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בדגניה ב'.

הניח אחריו אישה.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)