ìåâå ãâðéä á'

משה כהן 

ט"ו בתשרי תרע"ה, י"א באייר תש"ח
20/05/1948 - 05/10/1914

נולד ביום ט"ו בתשרי תרע"ה  5.10.1914  במושבת כנרת.

משה היה בכור הבנים של המושבה.

"משה העושה הכול בעצמו" כך כינו אותו חבריו. ואכן, היה ראוי לכינוי זה.

עם פרוץ מלחמת השחרור עזב משה את ביתו ולקח חלק פעיל בקרבות על גשר, צמח והדגניות.

בקרב על דגניה ב', הגיע עם כח תגבורת ומיד קבל את הפיקוד על הקו הקידמי מול הכוחות הסוריים שהסתערו על דגניה ב'. ברצונו לעודד את רוח הלוחמים התהלך זקוף ולא שעה לאזהרות להתכופף, "לא אתכופף בפני כדור ערבי שפל" אמר...

לרוע המזל, הכריעו הכדור השפל.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)