ìåâå ãâðéä á'

שמואל (מולה) אגין 

י"א בכסלו תרפ"ז, ב' בסיון תשכ"ז
-

נולד י"א בכסלו תרפ"ז 5.12.1927 לשמואל (מולה) בן שרה ויחיאל אגין, מראשוני הקבוצה.

כבר מילדותו התבלט באישיותו ובידיעותיו, תפס את מקומו בין התלמידים המצטיינים בספורט, בלימודים ובחיי החברה. בעל אינטליגנציה גבוהה וכושר מנהיגות,ישר דרך וקנאי לצדק חברתי. היה פעיל בוועדות ומוסדות בית-הספר וחברת הילדים.

מולה, היה מעורה בפוליטיקה בארץ ובעולם. היה חובב ומארגן חוגים למוסיקה קלאסית.

לאחר סיום לימודיו התמסר לעבודה בענפי הזיתים והתמרים ולפעילות חברתית במסגרת הנוער המקומי.

מולה היה בין ראשוני גדוד "ברק" של חטיבת גולני. במלחמת השחרור נטל חלק כמפקד כיתה בקרבות צמח, טבריה וסג'רה. בעיצומה של המלחמה נשלח לקורס קצינים הראשון של צה"ל. חזר לגדודו כמפקד מחלקה ולחם בקרבות הנגב ובקרב על משלטי רפיח.

עם תום המלחמה חזר הביתה לדגניה ב', נשא לאשה את בת כתתו לאה שפריר מקבוצת כנרת.

תקופה קצרה לאחר נישאויו נקרא לשרות צבאי בסגל ההדרכה של מקימי ה"נחל".

מולה, התמיד בעבודתו במטעים ובפעילותו החברתית בדגניה ב', הרבה להשתתף באסיפות ולקח חלק פעיל בדיונים.

בשנת 1955 לאחר משבר רעיוני על רקע דעותיו הפוליטיות עבר עם משפחתו לקבוץ שובל שם הצליח להגשים את השקפותיו הפוליטיות.

 

במלחמת ששת הימים לחם כמפקד פלוגה ונפל בשערי העיר רפיח.

בנופלו השאיר אחריו את אשתו לאה וילדיו - חנה, תמר ויונתן.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)