ìåâå ãâðéä á'

חיים רוטנברג 

י"א באייר תש"ח
20/05/1948 -

נולד בתל-אביב בשנת 1931.

היה חבר בתנועת "השומר הצעיר" ובמסגרת זו יצא להכשרה בקיבוץ שער העמקים.

חיים, היה פעיל בחברה,אהב ריקודים ושירה. חבריו קראו לו "לבן" בגלל תלתליו הלבנים.

במלחמת השחרור, הגיע עם כוח התגבורת לדגניה ב' בעיצומו של הקרב

בהדיפת הכוחות הסוריים.

חיים, נהרג מפגיעה ישירה של פגז שנורה מטנק סורי.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)