ìåâå ãâðéä á'

עודד וגמיסטר 

ט' בתשרי תרצ"ז, כ"ט כסלו תשט"ו
23/12/1954 - 25/09/1936

נולד בדגניה ב' ב-ט' בתשרי תרצ"ז, 25.9.1936

עודד, בנם הבכור של גאולה וחיים חברי הקבוצה.

למד בבית-החינוך המשותף בעמק-הירדן ולאחר מכן בבית ירח.

היה פעיל בטיולים ובחברה, מלא חיים ותמיד מוכן לעזור לזולת. ידע להתלהב מכל רעיון חדש ונכון היה לפעול בעד כל דבר שנראה לו צודק.

עודד אהב לטייל, שאיפתו להכיר את הארץ נבעה מתוך צורך פנימי וקשר חי וטבעי עם נוף הארץ.

לפני התגייסותו לצה"ל רצה להספיק ולסייר בערבה יחד עם חברתו שושנה הר ציון מקיבוץ בית-אלפא.

בחופש חנוכה יצאו מעין-גדי לכוון ירושלים ועקבותיהם לא נודעו.

רק לאחר חדשיים של חיפושים נרחבים נתגלה, כי נפלו בידי מרצחים במדבר יהודה. בחיפושים השתתפו גם חברי דגניה ב'.

הובא למנוחות בדגניה ב' כ"ו באלול תשט"ו.

בן שמונה עשרה בנופלו.

 

לדף האישי באתר ההנצחה של הביטוח הלאומי