ìåâå ãâðéä á'

דוד לוין 

שנת תר"צ, א' בסיון תשכ"ז
09/06/1967 -

נולד בשנת תר"צ 1930. בן סוניה ויעקב לוין. נולד בעיר סטויביץ פולין למשפחה ספוגה תרבות עברית שרשית.

סבו אלתר יוסילביץ הקים בעיר זו בשנת 1922 את בית הספר העברי "תרבות". כך זכה דוד לחינוך עברי בגן ובבית הספר עד פרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת 1939. כעבור שנתיים, כאשר הגרמנים כבשו את פולין, ברחו דוד ומשפחתו אל הפרטיזנים ביערות רוסיה.

 

לאחר תום המלחמה לא רצה דוד להמתין לעלייתם של הוריו והחליט להקדימם. בשנת 1947 עלה ארצה והגיע אל קרובי משפחתו - חמדה הלוי ועמינדב ישראלי, בקבוצת דגניה ב'.

הודות לעברית השגורה בפיו ומטענו התרבותי נקלט במהרה בקבוצה ונתקבל בין בני המשק. דוד למד בבית ירח ובסיומו הצטרף כחבר לקבוצה. היה נאמן ומסור לעבודות המשק ובין היתר עבד ברפת.

בשנת 1950 יצא עם פלוגה של בני משקים לעזרת קיבוץ אורים בנגב וכעבור שנתיים הקים משפחה ביחד עם חברתו אירית.

 

מסורת ההשכלה שהביא עמו מביתו, יחד עם כישרונותיו גרמו שישאף להשלמת השכלתו. בשנת 1955 זכה לתקופת לימודים במכון להשכלה בבית "ברל". למד במשך שנתיים והגיע להשגים נכבדים. באותה עת נפטר אביו ודוד עבר להתגורר בחיפה עם אימו. כאן לקח על עצמו דוד את תפקידו של אביו "בתנובה". בהמשך, התמקד דוד בלימוד הנושא של עיבוד ממוכן של נתונים.

 

בשנת 1960 נתקבל לתפקיד אחראי בחברת ר.סי.נ. בשורה של קורסים שעבר בשטח זה בבירות אירופה, הפך לאחד מבני הסמכא בארץ בנושא זה.

למרות שבא מהגולה היה כאחד מבני הארץ לכל דבר. דוד היה באופיו צנוע בעל רוח טובה עם חיוך קורן.

 

נפל א' סיון תשכ"ז 9.6.1967 על רמת הגולן במלחמת "ששת הימים".

השאיר אחריו אישה אירית ושתי בנות אורנה ודורית

  

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)