ìåâå ãâðéä á'

פסח מימון 

שנת תרס"ט, כ"ו בסיון תש"ג
01/05/1943 -

נולד בשנת תרס"ט 1909

פסח, נולד בעיירה ז'ליכוב מחוז לובלין בפולין. בן למשפחה יהודית חרדית, היה בן אהוב על משפחתו. את חינוכו הראשון קיבל ב"חדר" המסורתי.

בגיל מוקדם התחיל לעבוד ונטל חלק בפרנסת המשפחה למרות תשוקתו הרבה ללימודים.

בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה השתתף ביסוד ההסתדרות הציונית הכללית בעיירה. וכן, ביסוד "החלוץ". היה בין הראשונים מבני הנוער בהקמת סניף "גורדוניה" במקום.

היה פעלתן ואהב את העשייה,"בעל הבית" של הסניף.

בשנת תרצ"א 1931 יצא להכשרה בזגנגסק ועד מהרה התחבב על כולם.

ב-1934 תרצ"ד עלה לארץ ישראל והצטרף לקבוצת "גורדוניה ג'" בדגניה ב'.

כאן בדגניה ב' התגלו כישרונותיו: אהבתו לעבודה, לחברים ובמיוחד לילדים. פסח, עבד בשדה, ברפת ובחצר, וכאשר פרצו המאורעות עבד בנהגות.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי ושרת בחיל התובלה.

 

במאי-1943 נשלחה היחידה בה שרת פסח באנייה למלטה. בדרך טורפדה האנייה ע"י טיל שנשלח מצוללת גרמנית.

 

הניח אחות פנינה ובני משפחה בקבוצה.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)