ìåâå ãâðéä á'

אפרים קליין 

כ"ז בכסלו תרצ"ח, ט"ז בתשרי תשל"ד
12/10/1973 - 01/11/1937

נולד ב-כ"ז בכסלו תרצ"ח, 1 בנובמבר 1937.

אפרים (פרויק'ה) נולד בכפר סטפנטש שברומניה. אמו נפטרה זמן קצר לאחר לידתו. ששה ילדים היו והאב גידל אותם.

בן שנתיים וחצי היה בפרוץ מלחמת העולם השנייה. אביו הצליח להצילו בנדודיו ובמחנות הריכוז.

פרויק'ה עלה ארצה עם האב בשנת 1949 ובמסגרת "עליית הנוער" הגיע לקבוצת גבת (קב' השרון דאז). עם הפילוג במשק, עבר עם משפחתו המאמצת לקיבוץ יפעת.

לאחר שנים הצטרף עם בני כתתו לגרעין "נגוהות" בתנועת הנוער-העובד ועימם הגיע בשנת 1957, כהשלמה לקבוצת "אלומות", בה הקים את ביתו.

 

לאחר שנים החליטה המשפחה לנסות צורת-חיים אחרת ויצא עם אשתו ושני ילדיו למושב, שם נולד בנו השלישי.

בתקופה זו פרצה מלחמת ששת הימים בה נטל חלק בכוח המוצנח שפרץ ללטרון ואחר כך הונחת עם אותו הכוח ברמת הגולן.

בתום תקופת הניסיון במסגרת חיי המושב, החליטה המשפחה כי מקומם אכן בקבוצה. בשנת 1968 נתקבלו כחברים בדגניה ב'.

פרויק'ה עבד בנהגות והתערה מהר בחברה ובעבודה. חרוץ ומסור מילא תפקידיו ברוח טובה. חביבות וחברות טובה היו מסימני ההיכר שאיפיינו אותו בחברה.

 

נפל במלחמת יום כפור בקרב הפריצה על רמת הגולן. בן שלושים ושש היה במותו.

הניח אשה - תמר, בנים - גונן, דרור ומעוז.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)