ìåâå ãâðéä á'

בנימין (בנה) סלע 

שנת תרפ"ג, ט' באייר תש"ח
18/05/1948 -

נולד בשנת תרפ"ג 1923.

בנימין סלע (בנה), בן למשפחת ותיקי הקבוצה, רחל וליפא. בן בכור לשלוש אחיותיו.

מילדותו היה זריז, ממולח ובעל המצאות. למד בבית החינוך המשותף בעמק-הירדן. היה שתקן מטבעו, אך משנתעוררה שאלה בכיתה וראוהו מחייך ושותק, ידעו כולם שהפתרון עמו.

לאחר שגמר את כתות ההמשך בבית הספר, השתלב בעבודה בענפי החקלאות, במסירות וברצינות רבה.

היה חרוץ ומעשי והתעמק בגידול ענף הבננות בו עבד.

חבריו ציינו אותו כשתקן ומלא דעת, וידעו כי מאחורי השתיקה צפונה התבוננות מעמיקה והערכת דברים שקולה.

בנה נשא לאישה את יהודית האס מחברת הנוער שהגיעה מ"בן-שמן", יחד הקימו משפחה. כאשר נולדה בתו, ענת, מצא מעיין של שקט ואושר והיה מרבה לשחק איתה בבית התינוקות.

במלחמת העצמאות השתתף בנה בקרבות על קיבוץ גשר וכאשר התחולל הקרב על משטרת צמח נשלח עם כיתת תגבורת לעצור את הכוחות הסורים.

בנה, כשרובה בידו, נפל בקרב מול הטנקים של האויב.

השאיר אחריו אשה, ובת ענת.

 

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)