ìåâå ãâðéä á'

מרדכי (מוקה) כצנלסון 

ג' בשבט תרפ"ח, ז' באייר תש"ח
16/05/1948 - 24/01/1928

ולד בדגניה ב' ב-ג' בשבט תרפ"ח, 24.1.1928

מרדכי כצנלסון (מוקה), בן יחיד להוריו בלה וחיים מותיקי הקבוצה.

כבר מיום לידתו ליוותה את הוריו החרדה לגורלו בגלל היותו בן יחיד.

מוקה, גדל, התחנך והתפתח יחד עם בני הדור השני של הקבוצה. למד בבית-החינוך המשותף בעמק-הירדן, ברוך-כשרונות, מהיר תפיסה וחריף שכל.
לאחר לימודיו בבית הספר היסודי ובזכות כשרונותיו נשלח ללמוד בבית הספר למלאכה שליד הטכניון העברי בחיפה והצטיין בלימודיו.

מוקה, עבד במסגריה,במוסך ולעת צורך גם בלול וברפת, התייחס ברצינות ומסירות רבה לכל עבודה.

בפרוץ הקרבות במלחמת העצמאות השתתף יחד עם יתר הלוחמים במערכה הקשה נגד הסורים בקו ההגנה הקידמי של צמח,נפצע אנושות בקרב ונפטר זמן קצר לאחר מכן.

מוקה, היה הקורבן השני מבין חברי דגניה ב', שנפלו על הגנת עמק-הירדן במלחמת השחרור.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)