ìåâå ãâðéä á'

פטל זיצ'יק 

כ"א מנחם-אב תרפ"ח, ד' בטבת תש"ט
05/01/1949 - 07/07/1928

נולד ב-כ"א מנחם-אב תרפ"ח, 7.7.1928

בן למשפחת ותיקי הקבוצה טובה ומשה.

למד בבית-החינוך המשותף ולאחר מכן בבית-ירח.

נער יפה-תואר, קל תנועה וזריז. בשקט, בחיוכו הכובש ובנועם הליכותיו אהוב היה על כולם.

לפני מלחמת השחרור שירת פטל בשמירה הגושית בעמק הירדן, עם פרוץ הקרבות התגייס למחלקה המיוחדת (פל"מ, כוח נייד בפיקודו של בן-ציון ממעגן) השתתף בכל הקרבות בעמק-הירדן והסביבה.

בהפוגה א' של המלחמה התקבלה עבורו פקודת שחרור, אך הוא מאן לקבלה והתגייס לקומנדו של "גולני", פטל הצטיין בקרבות הקשים בסג'רה-לוביה והשתתף בשאר הקרבות בגליל ובנגב.

פטל, נפצע קשה מפגז במערכה על מוצבי רפיח, על מנת לא להכביד על חבריו בשאתם אותו באלונקה אל המרפאה שבעורף ולא להעכיר את רוחם ביקש מהם פעמים אחדות שיעצרו להנפש, כי הדרך עוד רחוקה...

למחרת היום נפטר מפצעיו.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)