ìåâå ãâðéä á'

יהונתן ויסבורט 

כ' בתשרי תרע"ב, י"א בשבט תש"ח
22/01/1948 - 12/09/1911

נולד ב-כ' בתשרי תרע"ב, 12.9.1911

יהונתן נולד בבנדין פולין למשפחה חסידית-ציונית. למד ב"חדר" ובבית ספר עברי של "מזרחי".

עם סיום למודיו הצטרף תנועת "גורדוניה" בעיר ואחר כך יצא ל"הכשרה" עם קבוצתו לזגננסק שם עבד כפועל במנסרה.

בשנת 1932 עלה לארץ ישראל עם ארבע חברים כחלוצי הקבוצה במסווה של תיירים "למכביה".

ראשית דרכו בארץ היתה בקבוצת "חולדה", שם עבד בענפי החקלאות. לאחר שנה, עם עלית יתר החברים מקבוצת "גורדוניה" הצטרף אליהם לרחובות. כאחד "הותיקים" בענף העגלונות הדריך את חבריו בעבודה.

יהונתן הצטיין בחישול כוחם של החברים ובשמירה על ליכודם והתמדתם בעבודה.

בשנת 1934 תרצ"ד עבר עם חברי קבוצתו לדגניה ב'. כאן בדגניה ב', התגלה כאיש משק טוב ואחראי. עבד במספוא, טרקטוריסט ולבסוף בנהגות.

היה איש חביב ויפה תואר, תמיד עם בת צחוק על פניו. היה מקרין חום וחברות ואהוד על הבריות.

נטל חלק פעיל באסיפות הקבוצה בוועדות השונות ובמקהלה.

לאחר הכרת האומות המאוחדות ב-29.11.1947 במדינת ישראל. הגבירו הערבים את התנכלותם לתחבורה היהודית בארץ בכלל ולירושלים בפרט.

ב-22.1.1948 יהונתן ונהג נוסף מדגניה ב' עשו את דרכם בשיירה מירושלים לתל-אביב במשאית עם כדים ריקים של חלב שהביאו יום קודם חלב מעמק-הירדן לירושלים. מיד בהגיע השיירה למעלה הר הקסטל הותקפה משני צידי הכביש ע"י תוקפים ערבים.

האש היתה כבדה מאד ואי אפשר היה להמשיך, נתנה הוראה ע"י מלווי השיירה לתפוס מחסה מתחת למשאיות ותעלות הכביש. יהונתן, שבנסיעה זו היה נהג המשנה. תפס מחסה מתחת לגלגלים האחוריים וחברו מתחת לגלגלים הקדמיים.

אש התוקפים התגברה והתקרבה יותר ויותר לעבר המשאית, חברו של יהונתן נפגע מכדור בראשו והזהיר את יהונתן לא לזוז ממקומו. יהונתן בראותו את חברו זב דם ניסה לבוא לעזרתו למרות האזהרה. ברגע שהתוקפים ראו אותו. ירו לעברו.

יהונתן נפגע מפגיעה ישירה בראשו ומת במקום.

ארבע ימים לאחר מותו, בט"ו בשבט, נטעו אנשי דגניה ב' חורשת אורנים לזכרו.

יהונתן היה הקורבן הראשון של קבוצת דגניה ב' במלחמת השחרור.

 

במותו השאיר אישה, שני בנים ובת.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)