ìåâå ãâðéä á'

יהודה ויס 

י"ד בניסן תרע"ה, ט' באייר תש"ח
18/05/1948 - 26/04/1918

נולד ב-י"ד בניסן תרע"ה, 26.4.1918

יהודה, בן רחל ולוי וייס, נולד בכפר מאצקי בחבל קרפטו-רוס בצ'כוסלובקיה, למשפחה מרובת ילדים.

בעודו ילד היגר האב לאמריקה בתקוה שיוכל לשלוח משם כסף למשפחתו. האם הוכרחה לעמול קשה לקיום הבית והמשפחה. ילדיה עזרו לה במסירות והבנה ולמרות הקשיים כל אחד מהם הצליח במרוצת הזמן לרכוש לעצמו מקצוע כדי להקל על האם. כך עשה גם יהודה במסירות וחריצות.

עוד בגיל בית הספר הצטרף יהודה לתנועת הנוער הציונית.

בתחילת שנת 1939 יצא בדרך "הבריחה" לאנגליה ובאותה שנה הגיע לארץ ישראל בנתיב "ההעפלה". לרוע המזל רוב בני משפחתו הושמדו בשואה בידי הנאצים.

בארץ, הצטרף יהודה לקבוצת "שיבולת" ובתקופת ההכשרה הצטיין בעבודות בפרדסים.

בשנת תש"א-1941 עבר ביחד עם חבריו לדגניה ב'. היה עובד מיומן ומצליח בכל מלאכה ועבודה. סגולותיו הטובות, נדיבות ליבו ונכונותו לעזור לזולת, חיבבוהו על החברים.

בתש"ח עם הכרזת הגיוס בארץ, היה בין הראשונים שהתנדבו. יהודה הופקד על אספקת מזון ללוחמים בקרבות ולבקשתו סופך לפלוגה קרבית שלחמה באזור.

בעיצומם של הקרבות על העיירה צמח ובהתקפה על המשטרה נלחם עם חבריו עזר לפצועים ונלחם עד צאת נשימתו האחרונה.

הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בדגניה א'. 

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)