ìåâå ãâðéä á'

יונה וולף 

י"ב באייר תרע"ו, י"א באייר תש"ח
20/05/1948 - 15/05/1916

נולד ב-י"ב באייר תרע"ו, 15.5.1916

יונה, בן רבקה ומשה וולף נולד בעיירה אוריך, פריזלנד במערב גרמניה.

בן למשפחה אדוקה שזה מאות שנים חיה בגרמניה. קבל חינוך דתי בבית ובקהילתו, השתלם בלימודי היהדות בבית מדרש לרבנות בפרנקפורט. היה מעורה בתרבות ובהוי יהודי מקורי.

בפרנקפורט התקרב לתנועה הציונית והצטרף לתנועת "החלוץ".

בשנת תרצ"ו 1936 עלה לארץ ישראל ואחרי גילגולים שונים מצא את מקומו בעבודה והגשמה בקיבוץ מעוז חיים בעמק בית שאן.

אחרי מלחמת העולם השנייה יצא בשליחות תנועת "החלוץ" לשבדיה להדריך ילדים ונוער עולה משארית הפליטה.

לאחר חזרתו ארצה הצטרף לדגניה ב'.

יונה, השתלב בחיי החברה והעבודה הכל חבבוהו וכבדהו בשל תרבותו ונימוסיו הנאים.

עם פרוץ הקרבות בתש"ח, מילא במסירות את חובתו בשמירה ובהגנה על דגניה ב'. במהלך המערכה הקשה בקרב על דגניה ב', בהיותו בעמדה קידמית, נפצע אנושות ולאחר יומיים מת מפצעיו.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)