ìåâå ãâðéä á'

רפאל (פולע) בן-עמי 

שנת תרע"ד , י"א באייר תש"ח
20/05/1948 -

נולד בשנת תרע"ד 1914.

רפאל בן-עמי (פולה) נולד בוילנה, בן למשפחת פועלים ציונים.

בגיל צעיר נאלץ לנטוש את ספסל הלימודים כדי לעזור בפרנסת המשפחה מרובת הנפשות. בכוחות עצמו הוסיף להשתלם ורכש ידע בשפה העברית.

פולה, הצטרף לתנועת "גורדוניה" והתבלט בפעילותו בכל השטחים.

לאחר שעבר תקופת הכשרה בזגנגסק עלה ארצה בשנת תרצ"ד-1934 והצטרף לחבריו בדגניה ב'.

חלום נעוריו התגשם, במשק עבד בעבודות שונות: מכונאי, טרקטוריסט, נהג ולעת הצורך מלקט עגבניות בשדה. פולה, לא היה בררן בבחירת העבודה, תמיד עשה זאת במסירות וברצינות. התבלט בקנאותו לערכים ולעקרונות הסוציליסטים תוך כדי צניעות ושקדנות, היה ישר דרך ונאמן לעקרנות הקיבוץ.

בשנת 1939 נשא פולה לאשה את מרים בלומנקרץ ושנה לאחר מכן נולד בנם בכורם אלישע, לאושרם של הוריו.

במלחמת העולם השניה התגייס פולה לצבא הבריטי,עם הקמת הבריגדה היהודית הצטרף לגדוד השני ובמסגרת זו עבר דרך המדבר הלובי להולנד ושם טיפל בפליטי המלחמה היהודיים.

את געגועיו הרבים לרעייתו ובנו הקטן הביע במכתביו היומיומיים.

לאחר ארבע שנות שרות חזר הביתה לחיק משפחתו האהובה, הקן המשפחתי גדל ובת נולדה - ברוריה אחות לאלישע.

עם פרוץ הקרבות במלחמת השחרור ובעצומם של הקרבות על דגניה ב'

מול הצבא הסורי, בהיותו בעמדה חשופה נפגע מפגז תותח סורי.

 

הניח אחריו אשה-מרים, בן-אלישע ובת-ברוריה.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)