ìåâå ãâðéä á'

אלישע בן-עמי 

י"ט אלול ת"ש, כ"ז באייר תשכ"ז
06/06/1967 - 22/09/1940
 

נולד ב-י"ט אלול ת"ש, 22.9.1940

הוריו, מרים ופולה היו חברי קבוצת "גורדוניה", שהצטרפה לדגניה ב'.

בן שלוש שנים היה אלישע כאשר אביו, רפאל, התנדב לשורות ה"בריגדה היהודית" במלחמת העולם השנייה.

בהיותו בן שמונה שנים, התייתם אלישע מאביו, שנפל במלחמת העצמאות בקרב על דגניה ב'. האם מרים, למרות האסון שפקד אותה ומחלתה, גדלה את שני ילדיה אלישע ואחותו ברוריה. בהיותו בן חמש עשרה התייתם גם מאמו האהובה.

גדל והתחנך עם בני גילו בקבוצה, בבית-החינוך ובבת-ירח, היה אהוב על חבריו, עדין, מסור וספורטאי מצטיין.

התגייס לצה"ל ושרת כמפקד טנק בחיל השריון.

 

לאחר השחרור מצה"ל, נשא לאישה את רותי ויחד הקימו קן משפחתי חם ואוהב.

לא היה גבול לאושרם עם הוולדו של בנם בכורם וקראו לו בשם רפי לזכר שמו של רפאל, אביו של אלישע, שנפל במלחמת העצמאות.

 

עם פרוץ הקרבות במלחמת ששת הימים, למרות שלא קבל צו קריאה, התנדב אלישע ולחם במסגרת גדודו בשומרון.

כמפקד טנק הצטיין בקרב על צומת קבטייה בעמק דותן. על הצטיינותו בקרב זה קבל לאחר מותו את "עיטור המופת" שבו נכתב:

"עיטור המופת" מוענק לאלישע בן עמי על אומץ לב, סרב לנטוש את הטנק שנפגע, ארגן את הצוות לקרב מול האויב ואף הצליח לשבות מספר חיילי אויב".

על החתום: דוד אלעזר רמטכ"ל צה"ל.

 

הניח אשה ובן, אחותו ברוריה, בתו ששי נולדה לאחר מותו.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)