ìåâå ãâðéä á'

יצחק בוהק שוסטר 

ל' בכסלו תש"ח
13/12/1947 -

בן חסיה וחיים. נולד ביום ו' בסיוון תרפ"ח (25.5.1928) בעיירה סבל, ליטא. בשנת 1935 עלה לארץ עם סבו וסבתו. הוא למד בבית- ספר עירוני בתל-אביב והצטיין בכשרונות בלתי-רגילים. שנתיים למד גם בבית-ספר למסחר ואחרי-כן עבד בבית-הדפוס "הפועל הצעיר". את שעות הערב היה מקדיש לפעולה בתנועת "גורדוניה", שהיה חבר בה. עבר את כל שלבי הפעולה בגדנ"ע ושש לתפקידים אחראיים. לפני צאתו להכשרה התלבט מאוד בין הצורך לגמול לסבו ולסבתו על כל אשר עשו למענו ובין שאיפתו להגשמה החלוצית, והיה מאושר כשהצליח לשכנע אותם בצדקת דרכו. תחילה היה בהכשרת "גורדוניה" בנווה-ים ואחר-כך חבר בהכשרת דגניה ב'. היה מסור מאוד לקבוצתו ולחבריו.

עם פרוץ המלחמה לאחר החלטת האו"ם על חלוקת הארץ לשתי מדינות, התנדב למשמר צינור-המים בנגב. "נפל בגורלנו לשמור על הקטע המסוכן ביותר" - כתב באחד ממכתביו. "החבלות אינן פוסקות. מוסתים הם הבידואים כאן". ביום ל' בכסלו תש"ח (13.12.1947)יצא בחוליה בת 5 אנשים לסיור לאבטחת קו-המים המערבי. בקרב קשה שהתחולל ביניהם לבין המון ערביי הסביבה נפלה קבוצת המגינים ליד תקומה.

ביום י"ד בסיוון תשי"ג (28.5.1953) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.