ìåâå ãâðéä á'

גדעון אדר 

כ"ט בשבט ת"ש, כ"ט בתמוז תש"כ
24/07/1960 - 08/02/1940

נולד ב-כ"ט בשבט ת"ש, 8.2.1940

בן להדסה ואברהם אדר, חברי דגניה ב'.

גדל והתחנך עם יתר בני גילו בקבוצה, למד בבית-החינוך המשותף ולאחר מכן המשיך את לימודיו בבית-הספר המקצועי.

כבר מנעוריו נמשך לים, ובמחסן הקטן ליד ביתו בנה מגרוטאות סירות למיניהן.

כהמשך טבעי לתחביבו התגייס עם סיום לימודיו לשרת בחיל הים. תוך זמן קצר, עבר בהצטיינות קורסים מקצועיים בחיל הים. לגדעון, היו כישורים טכניים והוא ניצל את כישוריו כדי לפתח ולהמציא עזרי אימון ומכשירים שונים.

גדעון, היה צנוע ונחבא אל הכלים, היה אהוב על חבריו ומפקדיו העריכו את תרומתו הרבה.

גדעון, התנדב לעסוק במקצוע אשר הסכנה בו רבה ביותר - פירוק מוקשים.

 

נפל במילוי תפקידו כמדריך חבלה ב"שייטת 13".

הובא למנוחת עולמים בדגניה ב' בראש חודש מנחם-אב תש"ן.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)