ìåâå ãâðéä á'


מידע מהתנועה הקיבוצית.

מזכירות | עדכון אחרון:  21/09/2023 08:17
תואר ראשון ללימודי חינוך וקהילה
logo

שנה טובה ומתוקה מהתנועה הקיבוצית!

 

מעוניינים להתרשם מעיקרי העשייה של אגפי התנועה השונים בשנה החולפת? הכל נמצא בניוזלטר החגיגי של התנועה הקיבוצית לכבוד ראש השנה תשפ"ד

 

https://kibbutz.org.il/he/node/1726

 

logo

שלום לכולם/ן,

מצורף קישור לשנתון התנועה הקיבוצית, אנא דאגו להעביר לגורמים הרלוונטיים.

נתוני שנתון התנועה הקיבוצית, לשנים 2021-2022 , מציגים שיפור במדדי הפעילות הכלכלית, בהון העצמי, ברמת החיים וברווחיות.

בקהילה בולטים השיא בהיקף האוכלוסייה, המשך מגמת קליטת חברים ו'איחוד סטטוסים', עמידה ביעדי הפנסיה וחיזוק הביטחון הסוציאלי.

 

השנתון נכתב והופק על ידי אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית.

ערכו את השנתון המחלקה המקצועית בברית פיקוח,

סייעו בהכנתו - התאחדות חקלאי ישראל, איגוד התעשייה הקיבוצית, אגף חברה וקהילה ופעילי התנועה.