ìåâå ãâðéä á'


ניוזלטר שבועי של התנועה הקיבוצית:

מזכירות | עדכון אחרון:  18/01/2022 08:56

השבוע בתנועה הקיבוצית: דיון ראשון בוועדת הכספים בנושא פתרונות למשבר הדיור במרחב הכפרי

 

וגם: אילו ממצאים עלו בסקר השכר בעולם העבודה הקיבוצי? כיצד ישפיע מעבר אגף מעונות היום למשרד החינוך על מערכות הגיל הרך בקיבוצים? מחדשים מסורת ארוכת שנים לרגל ט"ו בשבט. כל זאת ועוד בניוזלטר השבועי של התנועה הקיבוצית

 

https://kibbutz.org.il/he/node/1726

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: