ìåâå ãâðéä á'


סופרנובה – אם כל חיי. מפגש מקוון לחובבי אסטרונומיה יתקיים ביום ראשון כ"ז אייר תשפ"א 9.5.2021 בשעה 17:30. קישור לזום ישלח לנרשמים.

מזכירות | עדכון אחרון:  26/04/2021 08:11

 

לחובבי האסטרונומיה שלום רב!

סופרנובה התגלתה לצופים בכוכבים כהופעה של כוכב חדש וזוהר בשמים. הכוכב זהר בשמים במשך מספר שבועות ואז דעך. היו שראו בתופעה זו סימן למזל טוב ואחרים העריכו כי זהו אות המבשר רעות. לאורך אלפי שנים לא ידעו הצופים בכוכבים את פשרו של "הכוכב החדש". רק בראשית המאה העשרים הצליחו אסטרונומים לפענח את סוד הופעת הכוכב החדש. אז התברר כי הסופרנובה יוצרת את היסודות החיוניים לקיומם של חיים על פני כדור הארץ. במפגש ניכר סופרנובות חשובות ואת הדרך שבה הן תורמות לקיומנו. 

 

 

ההשתתפות במפגש אינה כרוכה בתשלום, אך יש להירשם בקישור הזה.