ìåâå ãâðéä á'


מזל טוב! למיכל ולשי עמיאל להולדת הנכדה בארה"ב - בת לעפרי ורועי פלג, אחות ליונתן. לכל המשפחה בדגניה ב', ברחבי ישראל ובארה"ב שפע של ברכות לנחת ובריאות ושירבו השמחות

מזכירות | עדכון אחרון:  13/04/2022 13:28
מזל טוב תינוקת