ìåâå ãâðéä á'


קהילת דגניה ב' משתתפת בצערה הכבד של סילביה-מריאנה לוי-קול עם פטירתו של אביה - חואן מריו קול. הובא למנוחות ביום ראשון בכפר סבא.

| עדכון אחרון:  01/02/2022 09:17

שימו לב לעדכון! סילביה-מריאנה יושבת שבעה בביתה בדגניה ב' במשך היום (שלישי) ועד הערב. בהמשך השבוע היא תהיה במרכז.

תנחומינו לכל המשפחה בדגניה ב', בישראל ובארגנטינה.