ìåâå ãâðéä á'


מזל טוב! לאורנה אולשר להולדת הנכדה הראשונה, בת בכורה לגילי אולשר ואדם. לסבתא רבתא - חוה, לדוד הגדול - איתן אולשר, ולדודים הצעירים- לירן וזוהר ולכל המשפחה - שפע של ברכות לבריאות ונחת ושירבו השמחות.

מזכירות | עדכון אחרון:  11/10/2021 08:54
הולדת תינוקת