ìåâå ãâðéä á'

לכל העדכונים

 מצורף קובץ עם העדכון השבועי.   נתין לעיין בעדכון גם באתר ...
מזכירות - עודכן ב:27/11/2020
אגודה קהילתית - עודכן ב:27/11/2020
השכרת דירות-תושבים - עודכן ב:27/11/2020
אגודה קהילתית - עודכן ב:27/11/2020
מה בתפריט? בקטנה לצהריים נשמח לנו שבעתיים אסאדו מעושן בחלי...
מגזר המזון - עודכן ב:27/11/2020
מוסך - עודכן ב:26/11/2020
מזכירות - עודכן ב:26/11/2020
חמישי שמח ותחילת סופ"ש מבדח בעמדה של תאופיק: הידד הידד פלאפ...
מגזר המזון - עודכן ב:26/11/2020
מזכירות - עודכן ב:25/11/2020
מזכירות - עודכן ב:24/11/2020
*רכז/ת מוביל/ה לפעילות המרכז האקדמי כנרת למרחב הכפרי *מדריך...
מזכירות - עודכן ב:24/11/2020
אנו מזמינים חיילים לקראת שחרור או מסיימי שרות צבאי/ לאומי לס...
מזכירות - עודכן ב:24/11/2020
לאחר תקופה ממושכת שבה הצטברו שאלות שונות בנוגע למקומות החניה...
מזכירות - עודכן ב:24/11/2020
מגזר המזון - עודכן ב:23/11/2020
מזכירות - עודכן ב:23/11/2020
בריאות - עודכן ב:23/11/2020
תקשורת - עודכן ב:22/11/2020
מרקים לימי החורף הקרירים אנו רוקחים : מרק עף צח ומשובח  מר...
מגזר המזון - עודכן ב:20/11/2020
מזכירות - עודכן ב:20/11/2020
מזכירות - עודכן ב:19/11/2020

לוח ארועים

אנא המתינו טוען לוח אירועים....