ìåâå ãâðéä á'

כל תושב/משפחה יכול לפרסם באופן פשוט את העסק באתר דגניה ב', ובדרך זו גם לחשוף אותו לקהל רחב יותר מחוץ לקיבוץ.

להוספת העסק שלך בעמוד הפירסום המרוכז "יזמויות", עדכן דרך דף המשפחה את פרטי המודעה ב"עסק שלנו".

שימו לב: מומלץ לסמן את התיבה "הוספת לייק לפייסבוק" על מנת "לממשק" את פרסום העסק גם לפייסבוק ובכך להגדיל את החשיפה.

בהצלחה,

מנהלת האתר.