ìåâå ãâðéä á'


תיקון אופניים.

בניין ותשתיות הודעות (16/09/2020 09:03)

לציבור שלום!

עקב יציאה לבידוד, אין כרגע שינוע אופניים לתיקון עד חזרה לשגרה.

 

האופניים שבתמונה ללא פתק ומספר טלפון ולא ברור למי שייכים.

הבעלים מוזמן להשאיר פתק עם מה התקלה ופרטים מלאים אחרת לא ילקחו לתיקון כשנחזור לשגרה.

 

בברכה,

שלמה רוטמן