ìåâå ãâðéä á'


חברי קהילת דגניה ב'- תורמים דרך מחלקת הרווחה של המועצה עבור משפחות מיישובי העמק שנמצאות במצוקה כלכלית:

קהילת דגניה ב (14/01/2021 08:16)

כל חבר וחברה יכולים לתרום על פי יכולתם. ניתן להגיע לכלבו דגניה ב', לרשום את סכום התרומה ולחתום בדף המיועד לכך (בקופה) והחיוב ייעשה דרך הנהלת חשבונות. עד ל-21.1.2021.

מי שמוכן ומעוניין לעזור מוזמן לפנות אל סיגל בשמחה.

בתודה מראש ובתפילת עזרה הדדית,

סיגל רוטמן, טלפון 0547731869. 

ביחד זה עובד!