ìåâå ãâðéä á'


הודעת משרד הבריאות: הבהרה בעקבות שאלות שנשאלנו- תעודת מתחסן משמשת כתו ירוק בתקופת ההרצה:

צחי (21/02/2021 08:21)

במהלך תקופת ההרצה, עד להנפקת תו ירוק, בשבועיים הקרובים - ניתן להשתמש בתעודות המתחסן הקיימות אשר הונפקו זה מכבר כמעט לכל אוכלוסיית הזכאים. 

משרד הבריאות פתח להרצה את השירות להנפקת תו ירוק. ישנם עומסים כבדים על השירות בהנפקת תו ירוק, ולפיכך יתכנו קשיים כאלה ואחרים.

שימו לב! ההקלות לבעלי תעודת מתחסן/תו ירוק אינן כוללות ילדים! ילדים רשאים לכנס למלונות בלבד בהצגת תוצאות בדיקה שלילית.