ìåâå ãâðéä á'


עדכון צוות קורונה 9.1.2021.

צחי (09/01/2021 15:24)

קהילת דגניה ב,

שירה גל ביטון וסימה שילה נמצאו חיוביות לקורונה. מי שבאו עם מי מהן במגע במהלך השבוע האחרון (מאז שישי 1.1.21) מתבקשים להכנס לבידוד ולידע את זיו. אנחנו מאחלים לשתיהן בריאות וחזרה מהירה לשגרה.

אם מישהו מהמאומתים או מהמבודדים נדרש לסיוע כלשהו, ניתן לעדכן את זיו.

כמו בכל המדינה וכן בעמק הירדן, על אף הסגר, בימים הקרובים עדיין תיתכן עלייה בתחלואה ולכן אנחנו מחוייבים להקפיד ביתר שאת על הכללים – שמירת ריחוק חברתי, הגיינה אישית וחבישת מסיכות, גם במרחב הציבורי. לתשומת לבכם, המועצה מתכוונת להגביר את האכיפה גם בתוך הישובים, ומי שלא ישמור על ההנחיות, חושף עצמו לקנסות.

אנא קחו אחריות ועזרו לנו לשמור על דגניה ב ירוקה – כדי שנוכל לשמור טוב יותר על עצמנו, וכדי שנוכל להנות ממינימום מגבלות עם היציאה מהסגר.

בריאות לכולנו,

צוות קורונה.