ìåâå ãâðéä á'


13.9.20 - עדכון קורונה:

צחי (14/09/2020 08:59)

13.9.20

קהילת דגניה ב – ערב טוב,

עדכון קורונה קצר:

אליה לויטן נמצאה חיובית לקורונה. אליה נפגשה עם אדם שהתברר כמאומת וכבר מיום לאחר הפגישה נכנסה לבידוד מרצון. מי שנדרש להכנס לבידוד עם אליה כבר קיבל הודעה אישית. נאחל לאליה החלמה מהירה.

בבית החינוך, אחת ממורות כתה א' נמצאה חיובית לקורונה ובעקבות כך נכנסו ילדי הכיתה לבידוד. יש לנו 2 ילדים בכתה הזו מדגניה ב', והמשפחות נכנסו לבידוד בהתאם. מעבר לכך, הלימודים בבית הספר נמשכו כרגיל ורק גם הפעילות במרחבים שלנו.

בימים אלה של תחלואה נרחבת, אנחנו חוזרים ומזכירים לכולם לשמור על ההנחיות וממי שלא מרגיש טוב, שירחיק עצמו מרצון עד לבירור המצב. מעבר למניעת הדבקה, השמירה על ההנחיות מאפשרת גם להמנע לעתים מדרישה של בידוד עקב קרבה לחולה מאומת. בעמק שלנו התחלואה אינה גבוהה, אך כמות המבודדים כן, וזה, בין היתר בגלל הקרבה שיש בתוך הקהילות שלנו.

בהסתכלות קדימה – אנחנו עומדים בפני תקופה לא קצרה של סגר.

ההנחיות בשלב זה עוד לא ברורות עד הסוף ובוודאי ישתנו. בכל אופן אנחנו נערך לפעול בהתאם להנחיות, בין היתר – הערכות למשיכת מזון מחדר האוכל, שמירה על שעות למבוגרים בחדר האוכל ובכלבולית, סיוע למבוגרים או למבודדים בהתאם לצורך וכו'. אין בכוונתנו, בשלב זה, לנקוט במדיניות מחמירה יותר מזו שתקבע בהנחיות.

מקווים שנעבור את התקופה הקרובה על הצד הטוב ביותר ומבקשים ממי שמרגיש שהוא צריך משהו, לפנות למי מאיתנו או מבעלי התפקידים הרלוונטיים.

רגע לפני הסגר, נפגש כולנו לטקס לקראת ראש השנה והופעה שיערכו בהתאם למגבלות הרמזור: עטיית מסיכות, ישיבה בקפסולות, ללא מזון. פרטים מדוייקים יפורסמו ע"י אוריה. לתשומת לבכם – הטקס וההופעה מיועדים לתושבי דגניה ב בלבד, ללא אורחים בכלל, גם לא מקרבה ראשונה. אנא כבדו את ההנחיות ובואו נהנה מערב קהילתי רגוע, כשעוד אפשר...

בתקווה שהשנה הבאה תביא איתה בשורות טובות יותר.

צוות קורונה.