ìåâå ãâðéä á'


המרפאה בדגניה ב' מחדשת את פעילותה!

בריאות (16/10/2020 08:58)

החל מיום ראשון 18.10.2020 המרפאה בדגניה ב' מחדשת את פעילותה במקום החדש בבית פרומקין.

הכניסה מהצד האחורי צפון-מערב. יש מדרכה להגיע עם קלנועית.

שעות הפעילות בימים א' עד ה' משעה 07:30 עד השעה 11:00.

 

ברצוננו להודות למערך התשתיות בניהול שלמה וטלי יחד עם כל צוות בניין ותשתיות על העזרה, התמיכה והנכונות להעביר את המרפאה למקום החדש בהמון רצון טוב ואיכפתיות ובארגון מופתי.

כמו כן, תודות לאמציה, אדוה ורז על העזרה מכל הלב.

ותודה לאיילין על השלטים מאירי העיניים.

מתנצלות אם שכחנו להודות כאן למישהו נוסף מאלו שנתנו יד לעזור לנו.

 

תודה ובריאות לכולנו,

ישראלה ותחיה.