ìåâå ãâðéä á'


הודעה ממגזר המזון:

מגזר המזון (08/01/2021 08:25)

שימו לב בבקשה לימי הסגר - יש שינוי בשעות הפתיחה של חדר אוכל המרכולית והכולבו: : 

ארוחת הצהרים מוגשת בימים א עד ה כולל

מהשעה 11:00 ועד השעה 13:00

בימי שישי מכירת מזון מוכן 

מהשעה 09:30 ועד 12:00 

כולבו ומרכולית יפתחו מהשעה 07:00 ויעבדו ברצף עד השעה 18:00 (בשישי עד 14:00).

יש להקפיד על ההנחיות! אין כניסה ליותר מחמישה אנשים בו זמנית.

העמק מוצף בחולים ומבודדים בואו נשמור על הבריאות של כולנו 

תודה 

                                                                                                                                                                                                                                       שימו לב! בכול בעיה בתחום המרכולית  / כולבו / מגזר המזון 

בבקשה לפנות למשרד בשעות העבודה ולא להתקשר למרב גמר 

אפשר לפנות אלי בטלפון 0532229172 ושוב בשעות העבודה   

תודה על ההבנה 

גיל                                                                                                                                     

בתאבון 

מגזר המזון בתנופה גם בזמן המגפה