ìåâå ãâðéä á'


עיקור וסירוס חתולים - היום, חמישי 19.11 החל מהשעה 6 בבוקר.

נוי ותברואה (19/11/2020 09:02)
חתולים

מזה זמן אנחנו אוספים בקבוקים ופחיות על מנת שאפשר יהיה לצאת למבצע עיקור וסירוס חתולים בדגניה ב'. כשנאסף לנו סכום ראוי הוספנו משלנו ויצאנו לדרך...

תיאמנו עם וטרינרית, הבאנו כלובים ומלכודת, במשך שני בקרים עמדנו בשמש הקופחת וחוץ מזיעה ושריטות לא עלה בידינו לתפוס אפילו חתול אחד.

בצר לנו פנינו לווטרינר המועצה לעזרה, ואכן הוא נעתר לנו ויביא לוכד מקצועי (בסבסוד).

אז ברוח התקופה - חייבים לעצור את שרשרת ההפריה!

עלות עיקור/סירוס של חתול אחד = 100ש"ח. נשמח לכל תרומה. ניתן לפנות למירב: 054-7731696.

תודה מראש!

אמנון, תמי ומירב גמר