ìåâå ãâðéä á'


העברת ספריית הילדים - הבוקר, שבת 17.10 בשעה 10:00:

חינוך (17/10/2020 09:01)

לקראת השבוע הקרוב, אנחנו נערכים לפתיחה מורחבת של מערכת החינוך, ובין היתר נזדקק אולי לגן נוסף וכן להכנת מרחבים נוספים לילדי החינוך החברתי.

 

אנחנו מבקשים את עזרתכם בהעברת ספריית הילדים אל המרחב בקומה השניה ובהכנת שני המבנים לקליטת ילדים.

נשמח לכל עזרה, כולל ובעיקר של גברים חסונים, כי יש כמה דברים קצת כבדים...

 

בשבת, בעשר בבוקר, נפגשים בספריית הילדים (במיקומה הנוכחי).

תודה ולהתראות!