ìåâå ãâðéä á'


ניוזלטר שבועי של התנועה הקיבוצית:

מזכירות (29/11/2020 09:19)

השבוע בתנועה הקיבוצית: מה עלה בתוצאות סקר ההמשך לגבי מצב הקיבוצים בקורונה?

וגם: כואבים את מותם של ליהוא ואיתי בתאונת הטיסה. הוארך המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת נוהל הסיוע לעצמאים החברים בקיבוץ ומציינים את יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. כל זאת ועוד בניוזלטר השבועי של התנועה הקיבוצית

http://kibbutz.org.il/he/node/1726

מסמכים מצורפים להודעה זו: