ìåâå ãâðéä á'


ניוזלטר שבועי של התנועה הקיבוצית:

מזכירות (14/09/2020 08:42)

השבוע בתנועה הקיבוצית - החלה ההרשמה לשנת השירות של התנועה הקיבוצית לשנת תשפ"ב 2021-22!

 

וגם: שרון ורדי משמיר ותנועות הנוער קיבלו את אות הנשיא להתנדבות. שגריר ארגנטינה הגיע לעין השלושה ללמוד על קיבוץ והמחזור השני של בית הספר למנכ"ליות העתיד יפתח אחרי החגים. כל זאת ועוד בניוזלטר השבועי של התנועה הקיבוצית.

 

http://kibbutz.org.il/he/node/1726

מסמכים מצורפים להודעה זו: